Telefon

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Godziny otwarcia

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Prawidłowe odchody gadów – jaszczurek i węży wyglądają podobnie. Składają się z 2-ch części: część ciemna w formie wałeczka to strawione pożywienie. Część jasna to skrystalizowany mocz, a u węży tzw.kwas moczowy.

Jeśli w kupce są niestrawione resztki pokarmu (owadów czy tzw. zieleniny), to znaczy że pokarm był za duży i jaszczurka nie mogła dobrze pogryźć, albo temperatura w terrarium jest za niska i trawienie nie jest prawidłowe. Albo pokarm został podany za pózno i niezdążyła go strawić.

Trzeba jak najszybciej usunąć przyczynę problemu, ponieważ złe trawienie prowadzi do zaczopowania -i  w konsekwencji do zagrożenia życia jaszczurki (patrz ZACZOPOWANIE)

Młode jaszczurki powinny oddawać kał codziennie, a trochę starsze co kilka dni. Dorosłe mogą robić rzadziej, ale gdy odchodów nie ma dłużej niż tydzień, trzeba rozpocząć działania przyśpieszające wydalanie – aby nie dopuścić do zaczopowania (patrz ZACZOPOWANIE).
Niektóre dorosłe jaszczurki mogą robić kupkę nawet co 2 tygodnie, ale po tym czasie trzeba zdecydowanie działać.

Najbardziej skutecznym sposobem są ciepłe kąpiele (patrz KĄPIELE), codziennie lub nawet kilka razy dziennie.
Bardzo pomaga podawanie do picia tzw. kisielku z ziarenek siemienia lnianego (patrz KISIELEK). Można nim z powodzeniem zastąpić parafinę, podawaną często w takich przypadkach.
Niewłaściwie podana parafina – w zbyt dużej ilości – zlepia kosmki jelitowe. Natomiast „kisielek” jest całkowicie bezpieczny i można go podawać kilka razy dziennie.

Odchody węży-podobnie jak jaszczurek – składają się z 2-ch części. Ciemna część to strawiony pokarm, a część jasna to mocz jako kwas moczowy. Trzeba zwrócić uwagę na kolor ciemnej części, ponieważ jej szary kolor, połączony z intensywnym zapachem może sugerować zarażenie węża pasożytami.
W/w cechy występują również wtedy, gdy gad jest karmiony drobiem (pisklęta). Wydalanie zależne jest od wielu czynników, a przede wszystkim od cech osobniczych. Także od częstotliwości karmienia, rodzaju i ilości pokarmu, temperatury otoczenia oraz wieku węża.
Młode węże (np.zbożowe) bardzo szybko rosną i odchody mogą być co 2-gi dzień, a nawet codziennie.
W miarę wzrostu węża przemiana materii trwa dłużej, a co za tym idzie kał wydalany jest rzadziej. U dorosłych węży może wynosić ok.15 dni. Trzeba pamiętać, że duży wpływ na częstotliwość wypróżniania mają w/w czynniki i ten czas może ulegać zmianie.
Jednak zbyt długi okres beż odchodów może prowadzić do zaczopowania (patrz ZACZOPOWANIE).

Opracowanie:
Morfeusz
Ewkagamma

Rekomendowane artykuły